Terugbetalingsregels

Niet iedere terugbetaler lost volgens dezelfde regels af. Er zijn 4 verschillende soorten terugbetalingsregels:

SF35
 • U betaalt altijd via automatische incasso.
 • Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.
 • Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.
 • Uw aflosfase is maximaal 35 jaar.
 • U betaalt pas terug als uw draagkracht hoger is dan € 5,- per maand. Is het lager, dan hoeft u niet te betalen.
 • U hoeft nooit meer dan 4% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 100% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 143%.
 • Het rentepercentage wordt vanaf de start van de aanloopfase telkens voor 5 jaar vastgezet.
 • Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in de periode oktober tot en met september. Het percentage kan daarom anders zijn dan onder de terugbetalingsregels SF15-oud en SF15. Daar is het percentage namelijk gelijk aan de gemiddelde rente over alleen de maand september.
SF15
 • U betaalt altijd via automatische incasso.
 • Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.
 • Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.
 • Uw aflosfase is maximaal 15 jaar.
 • U hoeft nooit meer dan 12% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 84% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 120%.
 • Het rentepercentage wordt vanaf de start van de aanloopfase telkens voor 5 jaar vastgezet.
 • Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in september. Het percentage kan daarom anders zijn dan onder de terugbetalingsregels SF35. Daarbij is het percentage namelijk gelijk aan de gemiddelde rente over oktober tot en met september.
SF15-oud
 • U kunt kiezen voor automatische incasso.
 • U krijgt dan € 0,77 korting op uw maandbedrag. Bij een mislukte incasso vervalt de korting voor die maand.
 • U kunt zelf verlaging van het maandbedrag aanvragen. U bepaalt zelf of u het inkomen van uw partner laat meetellen bij de berekening van uw draagkracht.
 • Uw aflosfase is 15 jaar. Laat u het partnerinkomen niet meetellen? Dan blijft u verplicht om af te lossen tot u uw volledige studieschuld hebt betaald. Hierdoor duurt uw aflosfase langer.
 • Uw inkomen wordt in schijven ingedeeld. Bij elke extra schijf hoort een hoger percentage draagkracht.
 • Het rentepercentage wordt vanaf de start van de aanloopfase telkens voor 5 jaar vastgezet.
 • Het percentage is, net als bij de terugbetalingsregels SF15, gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in september. Het percentage kan daarom anders zijn dan bij de terugbetalingsregels SF35. Daarbij is het percentage namelijk gelijk aan de gemiddelde rente over oktober tot en met september.
SF15-lllk
 • U betaalt altijd via automatische incasso.
 • Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.
 • Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.
 • Uw aflosfase is maximaal 15 jaar.
 • U hoeft nooit meer dan 12% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 84% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 120%.
 • Als uw levenlanglerenkrediet stopt, begint op 1 januari daarna de terugbetalingsperiode. De rente wordt vanaf dat moment steeds voor 5 jaar vastgezet.
 • Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in de periode oktober tot en met september. Het percentage kan daarom anders zijn dan onder de terugbetalingsregels SF15-oud en SF15. Daarbij is het percentage namelijk gelijk aan de gemiddelde rente over alleen de maand september.

Welke regels gelden voor u?

In Mijn DUO ziet u op het scherm 'Mijn Schulden' onder welke terugbetalingsregels u valt.

Welke regels voor u gelden is afhankelijk van uw opleiding en wanneer u voor het eerst studiefinanciering heeft ontvangen. Globaal geldt het volgende:

U valt onder SF35 als u

 • voor het eerst studiefinanciering krijgt in of na studiejaar 2023-2024
 • voor het eerst studiefinanciering kreeg voor een opleiding hbo of universiteit in of na studiejaar 2015-2016
 • vóór en na 1 augustus 2023 zonder onderbreking studiefinanciering krijgt voor een mbo-opleiding. Voordat u begint met terugbetalen mag u overstappen naar SF15.

In andere gevallen valt u meestal onder 1 van de andere regels waarvoor de aflosperiode 15 jaar is.

Overstappen

Soms mag u overstappen naar andere terugbetalingsregels. In februari of maart van het kalenderjaar volgend op uw laatste studiefinanciering krijgt u hierover informatie. Een paar maanden voordat uw start, krijgt u een brief over het aanvragen van de overstap. Daarna kunt u uw keuze doorgeven in Mijn DUO. Doe dit wel voor de start van uw aflosfase. Daarna is overstappen niet meer mogelijk.

Stapt u over? De regels die u gekozen hebt, gelden dan vanaf het begin van de aflosfase. Vanaf dat moment geldt ook het rentepercentage van de door u gekozen terugbetalingsregels zoals die golden in het jaar waarin uw aanloopfase is gestart. Op de pagina rente vindt u een overzicht van de rentepercentages van de afgelopen jaren. 

Met de rekenhulp kunt u zien wat een overstap voor de terugbetaling van uw studieschuld betekent.

Gevolgen voor hypotheek

Als u een huis gaat kopen, dan telt uw studieschuld mee in de berekening van uw maximale hypotheekbedrag. 

Kiest u ervoor om uw studieschuld in 35 jaar terug te betalen? Dan kunt u vaak een hogere hypotheek krijgen dan wanneer u uw studieschuld in 15 jaar terugbetaalt. Dit komt doordat uw maandelijkse lasten bij terugbetalen in 35 jaar lager zijn. Uw studieschuld blijft dan wel langer bestaan, tenzij u extra aflost. Omdat er rente wordt berekend over de gehele duur van de studieschuld, kunnen de rentekosten bij een terugbetalingsperiode van 35 jaar hoger zijn dan in 15 jaar. 

Geen toegang tot Mijn DUO

Hebt u geen toegang tot Mijn DUO? Gebruik dan het formulier Aanvraag overstap terugbetalingsregels.

Terugbetalingsregels vergelijken

Betaalwijze

* Hebt u naast het levenlanglerenkrediet ook een schuld onder SF15-oud? Dan krijgt u alleen voor die schuld € 0,77 korting als u betaalt via automatische incasso.
SF35 U betaalt altijd via automatische incasso.
SF15 U betaalt altijd via automatische incasso.
SF15-oud U kunt kiezen voor automatische incasso. U krijgt dan € 0,77 korting op uw maandbedrag. Bij een mislukte incasso vervalt de korting voor die maand.
SF15-lllk U betaalt altijd via automatische incasso.*

Verlagen maandbedrag

SF35 Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.
SF15 Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.
SF15-oud U kunt zelf verlaging van het maandbedrag aanvragen.
SF15-lllk Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.

Partnerinkomen

* Hebt u naast het levenlanglerenkrediet ook een schuld onder SF15-oud? Dan mag u voor die schuld zelf bepalen of uw partner meetelt.
SF35 Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.
SF15 Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.
SF15-oud U bepaalt zelf of u het inkomen van uw partner laat meetellen bij de berekening van uw draagkracht.
SF15-lllk Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.*

Looptijd

SF35 Uw aflosfase is maximaal 35 jaar en begint 2 jaar nadat uw recht op studiefinanciering stopt.
SF15 Uw aflosfase is maximaal 15 jaar en begint 2 jaar nadat uw recht op studiefinanciering stopt.
SF15-oud Uw aflosfase is 15 jaar en begint 2 jaar nadat uw recht op studiefinanciering stopt. Laat u het partnerinkomen niet meetellen? Dan blijft u verplicht om af te lossen tot u uw volledige studieschuld hebt betaald. Hierdoor duurt uw aflosfase langer.
SF15-lllk Uw aflosfase is maximaal 15 jaar en begint in het jaar nadat uw recht op levenlanglerenkrediet stopt.

Berekening draagkracht

Op de pagina Berekening maandbedrag kunt u zien hoe uw terugbetalingsregel uw draagkracht bepaalt.

Rente

Het rentepercentage wordt vanaf de start van de aanloopfase telkens voor 5 jaar vastgezet. Het rentepercentage wordt als volgt berekend:

SF35 Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in de periode oktober tot en met september.
SF15 Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in september.
SF15-oud Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in september.
SF15-lllk Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in de periode oktober tot en met september.