Terugbetalings­regels

Niet iedere terugbetaler lost volgens dezelfde regels af. Er zijn 4 verschillende soorten terugbetalingsregels:

de regels die gelden vanaf 2018
 • U betaalt altijd via automatische incasso.
 • Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.
 • Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.
 • Uw aflosfase is maximaal 35 jaar.
 • U betaalt pas terug als uw draagkracht hoger is dan € 5,- per maand. Is het lager, dan hoeft u niet te betalen.
 • U hoeft nooit meer dan 4% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 100% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 143%.
 • Het rentepercentage wordt vanaf de start van de aanloopfase telkens voor 5 jaar vastgezet.
 • Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in de periode oktober tot en met september. Het percentage kan daarom anders zijn dan onder de terugbetalingsregels van vóór 2012 en die vanaf 2012. Daar is het percentage namelijk gelijk aan de gemiddelde rente over alleen de maand september.
de regels die gelden vanaf 2012
 • U betaalt altijd via automatische incasso.
 • Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.
 • Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.
 • Uw aflosfase is maximaal 15 jaar.
 • U hoeft nooit meer dan 12% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 84% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 120%.
 • Het rentepercentage wordt vanaf de start van de aanloopfase telkens voor 5 jaar vastgezet.
 • Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in september. Het percentage kan daarom anders zijn dan onder de terugbetalingsregels vanaf 2018 Daarbij is het percentage namelijk gelijk aan de gemiddelde rente over oktober tot en met september.
de regels van vóór 2012
 • U kunt kiezen voor automatische incasso.
 • U krijgt dan € 0,77 korting op uw maandbedrag. Bij een mislukte incasso vervalt de korting voor die maand.
 • U kunt zelf verlaging van het maandbedrag aanvragen. U bepaalt zelf of u het inkomen van uw partner laat meetellen bij de berekening van uw draagkracht.
 • Uw aflosfase is 15 jaar. Laat u het partnerinkomen niet meetellen? Dan blijft u verplicht om af te lossen tot u uw volledige studieschuld hebt betaald. Hierdoor duurt uw aflosfase langer.
 • Uw inkomen wordt in schijven ingedeeld; bij elke extra schijf hoort een hoger percentage draagkracht.
 • Het rentepercentage wordt vanaf de start van de aanloopfase telkens voor 5 jaar vastgezet.
 • Het percentage is, net als bij de terugbetalingsregels vanaf 2012, gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in september. Het percentage kan daarom anders zijn dan onder de terugbetalingsregels vanaf 2018 Daarbij is het percentage namelijk gelijk aan de gemiddelde rente over oktober tot en met september.
de regels voor het levenlanglerenkrediet
 • U betaalt altijd via automatische incasso.
 • Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.
 • Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.
 • Uw aflosfase is maximaal 15 jaar.
 • U hoeft nooit meer dan 12% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 84% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 120%.
 • Het rentepercentage wordt vanaf de start van de aanloopfase telkens voor 5 jaar vastgezet.
 • Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in de periode oktober tot en met september. Het percentage kan daarom anders zijn dan onder de terugbetalingsregels van vóór 2012 en die vanaf 2012. Daarbij is het percentage namelijk gelijk aan de gemiddelde rente over alleen de maand september.

Welke regels gelden voor u?

U kunt vanaf 1 januari na uw laatste maand studiefinanciering of levenlanglerenkrediet in Mijn DUO zien welke terugbetalingsregels voor u gelden.

Staan uw terugbetalingsregels nog niet in Mijn DUO of kunt u niet inloggen? Gebruik dan de hulp Welke regels gelden voor mij?

Overstappen

Soms mag u overstappen naar andere terugbetalingsregels. U krijgt dan een brief van ons, een paar maanden voordat uw begint. Daarna kunt u uw keuze doorgeven in Mijn DUO. Doe dit wel voor de start van uw aflosfase. Daarna is overstappen meestal niet meer mogelijk (lees de voorwaarden).

Stapt u over? De regels die u gekozen hebt, gelden dan vanaf het begin van de aflosfase.

Voorwaarden overstappen

Bepaal eerst onder welke terugbetalingsregels u valt. Kijk daarna of u mag overstappen.

U mag in de volgende situaties overstappen:

 • U valt onder de regels van vóór 2012 en uw aflosfase is nog niet gestart. U kunt overstappen naar de regels die gelden vanaf 2012.
 • U valt onder de regels van vóór 2012. U hebt voor uw opleiding aan hbo of universiteit studiefinanciering gehad onder het oude stelsel en onder .
  • Is uw aflosfase voor de 'oude schuld' nog niet gestart? En bestaat uw oude schuld uit studiefinanciering onder beide stelsels? Dan kunt u overstappen naar de regels die gelden vanaf 2012 óf de regels die gelden vanaf 2018. Dit kan pas een paar maanden voordat de aflosfase van deze schuld start.
  • Is uw aflosfase voor de 'oude schuld' al wel gestart? En bestaat uw oude schuld alleen uit studiefinanciering onder het oude stelsel? Dan kunt u alleen overstappen naar de regels die gelden vanaf 2018. Dit kan pas een paar maanden voordat de aflosfase van de nieuwe schuld start.
 • U valt onder de regels die gelden vanaf 2012. U hebt voor uw opleiding aan hbo of universiteit studiefinanciering gehad onder het oude stelsel en onder . Als de aflosfase van uw studiefinanciering onder het leenstelsel nog niet is gestart, kunt u overstappen naar de regels die gelden vanaf 2018. Dit kan pas een paar maanden voordat de aflosfase van deze schuld start.

Uw aflosfase is gestart als:

 • u al verplicht terugbetaalt
 • uw maandbedrag is vastgesteld op € 0,-
 • u een aflosvrije periode hebt
Inloggen lukt niet

Kunt u niet inloggen op Mijn DUO? Gebruik dan het formulier Aanvraag overstap terugbetalingsregels.

Terugbetalingsregels vergelijken

Betaalwijze
Regels die gelden vanaf 2018

U betaalt altijd via automatische incasso.

Regels die gelden vanaf 2012

U betaalt altijd via automatische incasso.

Regels van vóór 2012

U kunt kiezen voor automatische incasso. U krijgt dan € 0,77 korting op uw maandbedrag. Bij een mislukte incasso vervalt de korting voor die maand.

Regels voor levenlanglerenkrediet

U betaalt altijd via automatische incasso.*

* Hebt u naast het levenlanglerenkrediet ook een schuld onder de regels van vóór 2012? Dan krijgt u alleen voor die schuld € 0,77 korting als u betaalt via automatische incasso.

Verlagen maandbedrag
Regels die gelden vanaf 2018

Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.

Regels die gelden vanaf 2012

Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.

Regels van vóór 2012

U kunt zelf verlaging van het maandbedrag aanvragen.

Regels voor levenlanglerenkrediet

Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.

Partnerinkomen
Regels die gelden vanaf 2018

Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.

Regels die gelden vanaf 2012

Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.

Regels van vóór 2012

U bepaalt zelf of u het inkomen van uw partner laat meetellen bij de berekening van uw draagkracht.

Regels voor levenlanglerenkrediet

Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.*

* Hebt u naast het levenlanglerenkrediet ook een schuld onder de regels van vóór 2012? Dan mag u voor die schuld zelf bepalen of uw partner meetelt.

Looptijd
Regels die gelden vanaf 2018

Uw aflosfase is maximaal 35 jaar en begint 2 jaar nadat uw recht op studiefinanciering stopt.

Regels die gelden vanaf 2012

Uw aflosfase is maximaal 15 jaar en begint 2 jaar nadat uw recht op studiefinanciering stopt.

Regels van vóór 2012

Uw aflosfase is 15 jaar en begint 2 jaar nadat uw recht op studiefinanciering stopt. Laat u het partnerinkomen niet meetellen? Dan blijft u verplicht om af te lossen tot u uw volledige studieschuld hebt betaald. Hierdoor duurt uw aflosfase langer.

Regels voor levenlanglerenkrediet

Uw aflosfase is maximaal 15 jaar en begint in het jaar nadat uw recht op levenlanglerenkrediet stopt.

Berekening draagkracht

Op de pagina Berekening maandbedrag kunt u zien hoe uw terugbetalingsregel uw draagkracht bepaalt.

Rente

Het rentepercentage wordt vanaf de start van de aanloopfase telkens voor 5 jaar vastgezet. Het rentepercentage wordt als volgt berekend:

Regels die gelden vanaf 2018

Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in de periode oktober tot en met september.

Regels die gelden vanaf 2012

Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in september.

Regels van vóór 2012

Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in september.

Regels voor levenlanglerenkrediet

Het percentage is gelijk aan de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties in de periode oktober tot en met september.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee