Terugbetalings­regels

Niet iedere terugbetaler lost volgens dezelfde regels af. Er zijn 3 verschillende soorten terugbetalingsregels:

de regels die gelden vanaf 2018
 • U betaalt altijd via automatische incasso.
 • Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.
 • Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.
 • Uw aflosfase is maximaal 35 jaar.
 • U betaalt pas terug als uw draagkracht hoger is dan € 5,- per maand. Is het lager, dan hoeft u niet te betalen.
 • U hoeft nooit meer dan 4% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 100% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 143%.
de regels die gelden vanaf 2012
 • U betaalt altijd via automatische incasso.
 • Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.
 • Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.
 • Uw aflosfase is maximaal 15 jaar.
 • U hoeft nooit meer dan 12% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 84% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 120%.
de regels van vóór 2012
 • U kunt kiezen voor automatische incasso.
 • U krijgt dan € 0,77 korting op uw maandbedrag.
 • U kunt zelf verlaging van het maandbedrag aanvragen. U bepaalt zelf of u het inkomen van uw partner laat meetellen bij de berekening van uw draagkracht.
 • Uw aflosfase is 15 jaar. Laat u het partnerinkomen niet meetellen? Dan wordt die 15 jaar verlengd met het aantal maanden dat u het partnerinkomen niet laat meetellen.
 • Uw inkomen wordt in schijven ingedeeld; bij elke extra schijf hoort een hoger percentage draagkracht.

Welke regels voor u gelden, hangt af van de periode waarin u studiefinanciering kreeg. Soms mag u overstappen naar andere terugbetalingsregels.

Overstappen

Als u mag overstappen naar andere terugbetalingsregels, krijgt u van ons een brief. Die brief krijgt u een paar maanden voordat uw aflosfase begint.

Hebt u de brief gehad en wilt u overstappen? Geef dan uw keuze door in Mijn DUO. In de brief staat voor welke datum dit moet. Na die datum is overstappen niet meer mogelijk.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Inloggen vanuit het buitenland

U kunt met uw DigiD ook buiten Nederland inloggen op Mijn DUO.

Lukt inloggen niet? Gebruik dan het formulier Aanvraag overstap terugbetalingsregels.

Waarom kan ik niet overstappen?

U kunt niet meer overstappen als uw aflosfase al is begonnen.

Uw aflosfase is begonnen als:

 • u al verplicht terugbetaalt
 • uw maandbedrag is vastgesteld op € 0,-
 • u een aflosvrije periode hebt.

Terugbetalingsregels vergelijken

Betaalwijze
Regels die gelden vanaf 2018 U betaalt altijd via automatische incasso.
Regels die gelden vanaf 2012 U betaalt altijd via automatische incasso.
Regels van vóór 2012 U kunt kiezen voor automatische incasso. U krijgt dan € 0,77 korting op uw maandbedrag.
Verlagen maandbedrag
Regels die gelden vanaf 2018 Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.
Regels die gelden vanaf 2012 Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht.
Regels van vóór 2012 U kunt zelf verlaging van het maandbedrag aanvragen.
Partnerinkomen
Regels die gelden vanaf 2018 Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.
Regels die gelden vanaf 2012 Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht.
Regels van vóór 2012 U bepaalt zelf of u het inkomen van uw partner laat meetellen bij de berekening van uw draagkracht.
Looptijd
Regels die gelden vanaf 2018 Uw aflosfase is maximaal 35 jaar.
Regels die gelden vanaf 2012 Uw aflosfase is maximaal 15 jaar.
Regels van vóór 2012 Uw aflosfase is 15 jaar. Laat u het partnerinkomen niet meetellen? Dan wordt die 15 jaar verlengd met het aantal maanden dat u het partnerinkomen niet laat meetellen.
Berekening draagkracht
Regels die gelden vanaf 2018 U hoeft nooit meer dan 4% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 100% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 143%. Het maandbedrag is altijd lager dan onder de regels die gelden vanaf 2012.
Regels die gelden vanaf 2012 U hoeft nooit meer dan 12% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 84% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 120%. Het maandbedrag is meestal lager dan onder de regels van vóór 2012.
Regels van vóór 2012 Uw inkomen wordt in schijven ingedeeld; bij elke extra schijf hoort een hoger percentage draagkracht.
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee