Overzicht schuld

Hoe hoog uw schuld is, kunt u zien in Mijn DUO bij ‘Mijn schulden’. In Mijn DUO bij ‘Mijn berichten’ vindt u berichten over uw schuld die u kunt uitprinten. 

Hebt u een schuldoverzicht nodig voor uw hypotheek of belastingaangifte? Vaak zijn de gegevens in Mijn DUO voldoende. Iemand anders kan niet zomaar een overzicht van uw studieschuld bij DUO opvragen. Dit kan alleen als die persoon gemachtigd is.

Schuldoverzicht voor hypotheek

Uw studieschuld en uw schuld levenlanglerenkrediet tellen mee bij het berekenen van uw hypotheek. Hypotheekverstrekkers willen daarom meestal een bewijsstuk van uw studieschuld. Op Rijksoverheid Link opent externe pagina leest u hoe zwaar uw studieschuld meeweegt voor uw hypotheek.

Als bewijsstuk kunt u het bericht gebruiken waarin staat hoe hoog uw verplichte maandbedrag is tijdens uw aflosfase; dit wordt jaarlijks in november vastgesteld. Hierop staat uw actuele schuld, de resterende looptijd en het rentepercentage. U vindt het bericht in Mijn DUO bij ‘Mijn berichten’.

Hebt u extra afgelost? En verandert uw maandbedrag daardoor? Dan krijgt u hierover een nieuw bericht. Dit bericht is dan ook van belang voor de hypotheekverstrekker.

Recenter overzicht nodig?

Hebt u een recenter schuldoverzicht nodig? Dan kunnen we u dat mailen. Dit kan alleen als u een geldig e-mailadres in Mijn DUO hebt. In verband met uw privacy kunnen we geen berichten of andere bestanden mailen. Uw verzoek moet afkomstig zijn van hetzelfde e-mailadres dat geregistreerd staat in Mijn DUO en ook het woon/postadres moeten overeenkomen met de contactgegevens die bij DUO bekend zijn. U kunt het overzicht opvragen met het online contactformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u het overzicht. U krijgt u de volgende gegevens:

  • huidig schuldsaldo inclusief rente
  • huidig rentepercentage en geldigheidsduur
  • wettelijk maandbedrag
  • maandbedrag op basis van uw inkomen (als dit voor u geldt)
  • resterende looptijd schuld
  • terugbetalingsregels
Mijn aflosfase is nog niet gestart

Als uw aflosfase nog niet is gestart, hebt u nog geen bericht gehad over uw maandbedrag. U kunt dan een schuldoverzicht opvragen met het online contactformulier. U ontvangt het overzicht binnen 5 werkdagen.

Overzicht over terugbetalen onder andere regels

Hebt u bericht gekregen dat u mag overstappen naar andere terugbetalingsregels? En hebt u hiervan een bevestiging nodig voor een hypotheekoverzicht? Dan kunt u geen gebruik maken van het online contactformulier. Neem hiervoor contact met ons op.

Jaaropgave voor Belastingdienst

In de meeste gevallen hoeft u uw schuldsaldo niet op te geven bij uw aangifte. Daarom krijgt u niet standaard een jaaroverzicht van ons. Hebt u uw schuldsaldo wel nodig? Kijk dan in Mijn DUO onder 'Mijn schulden'. Bij 'Schuldhistorie' vindt u de hoogte van uw schuld op 31 december, ook van de afgelopen jaren.

Woont u in het Caribisch gebied? En hebt u afgelost op uw studieschuld? Dan ontvangt u wel een jaaropgave.

Wanneer schuld opgeven bij de Belastingdienst?

U moet uw schuldsaldo wel opgeven bij de aangifte over 2023 als:

  • uw studieschuld hoger is dan € 3.400,- (zonder partner) of € 6.800,- (met partner), én
  • uw vermogen in box 3 boven het vrijgestelde bedrag uitkomt. In 2023 is het vrijgestelde bedrag € 57.000,- (zonder partner) of € 114.000,- (met partner), met als peildatum 1 januari 2023.

Wilt u meer weten, kijk dan op de site van de Belastingdienst. Link opent externe pagina

Geen toegang tot Mijn DUO

Hebt u geen toegang tot Mijn DUO? Gebruik het online contactformulier om een jaaroverzicht over 2023 op te vragen. U ontvangt binnen 1 week een overzicht per post.