Verlegging peiljaar

Voor de berekening van uw maandbedrag is uw inkomen van 2 jaar geleden van belang: het 'peiljaar'. Daalde uw inkomen daarna, dan kunt u ons vragen om een recenter inkomensjaar als uitgangspunt te nemen. Dit noemen we ook wel 'verlegging peiljaar'.

Minstens 15%

Voorwaarde voor verlegging peiljaar is dat uw (gezamenlijke) inkomen ten opzichte van het peiljaar met minstens 15% is gedaald. Als u aangifte doet bij de Belastingdienst gaan we uit van uw verzamelinkomen. Doet u geen aangifte, dan gaan we uit van het belastbaar loon zoals op uw jaaropgave(n) staat vermeld.

15% geldt niet bij minimuminkomen

Bent u alleenstaand en hebt u vanwege de inkomensdaling een minimuminkomen? Dan houden we daar rekening mee, ook als uw inkomen minder dan 15% is gedaald. Onder 'minimuminkomen' verstaan we een verzamelinkomen of belastbaar loon dat lager is dan het bedrag dat in de tabel staat.

Inkomensjaar 2017 Inkomensjaar 2018 Inkomensjaar 2019
€ 15.860,25 € 15.952,65 € 15.952,65

Vanaf 2 december kunt u verlegging peiljaar aanvragen voor de berekening van uw maandbedrag in 2020.

Aanvragen verlegging peiljaar

  1. Log in op Mijn DUO om door te geven dat uw inkomen is gedaald.
  2. Ga naar 'Mijn schulden'. Kies voor 'Maandelijkse aflossing' en bekijk de berekening van uw maandbedrag.
  3. Is uw inkomen over 2017 bekend? Klik op 'Inkomen gedaald'.
  4. Is uw inkomen over 2017 nog niet bekend? Klik op 'Lager maandbedrag aanvragen' of 'Inkomen doorgeven'.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Inloggen lukt niet

Met een DigiD kunt u ook buiten Nederland inloggen op Mijn DUO. Lukt inloggen niet? Gebruik dan een formulier.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee