Kwijtschelding

Er zijn verschillende situaties waarin kwijtschelding mogelijk is. Na afloop van de aflosfase gaat dit zelfs vanzelf.

Einde aflosfase

Is de aflosfase afgelopen, maar hebt u uw schuld nog niet volledig afgelost? Dan wordt de restschuld kwijtgescholden. Dit gaat automatisch. Hiervan krijgt u een bericht. Eventuele achterstallige maandbedragen schelden we niet kwijt.

Kwijtschelding aanvullende beurs

Wie niet binnen 10 jaar zijn diploma behaalt, moet zijn volledige studiefinanciering terugbetalen. Alleen de aanvullende beurs kan soms worden kwijtgescholden. U krijgt een brief zodra u kwijtschelding kunt aanvragen. Deze brief krijgt u aan het einde van het 2e jaar van uw aflosfase.

Krijgt u kwijtschelding van de aanvullende beurs en hebt u uw studieschuld al afbetaald? Dan storten we het kwijtgescholden bedrag terug op uw rekening.

Voorwaarden kwijtschelding aanvullende beurs

 • U hebt minstens 12 maanden prestatiebeurs voor het mbo gehad, of 5 maanden prestatiebeurs voor hbo of universiteit. En u hebt daarna nog minimaal 1 maand aanvullende beurs gehad.
 • Uw aanvullende beurs is niet omgezet in een gift.
 • Uw inkomen is niet hoger dan het grensbedrag in de tabel. We kijken naar uw inkomen in het 3e jaar nadat u voor het laatst studiefinanciering of een reisproduct hebt gehad. Dit noemen we het 'peiljaar'. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager het bedrag aan kwijtschelding.
 • Had u in het peiljaar een partner? Dan gaan we uit van uw gezamenlijke inkomen in het peiljaar. Ook als u inmiddels uit elkaar bent of geen contact meer heeft. Hoe hoger uw gezamenlijke inkomen, hoe lager het bedrag aan kwijtschelding.
Grensbedragen voor volledige kwijtschelding aanvullende beurs
Laatste jaar studiefinanciering of reisproduct Peiljaar Grensbedrag zonder partner Grensbedrag met partner
2017 2020 € 32.146,50 € 42.862,00
2018 2021 € 32.752,52 € 43.670,02
2019 2022 € 33.534,00 € 44.712,00

Grensbedragen voor gedeeltelijke kwijtschelding aanvullende beurs
Laatste jaar studiefinanciering of reisproduct Peiljaar Grensbedrag zonder partner Grensbedrag met partner
2017 2020 € 42.862,00 € 53.577,50
2018 2021 € 43.670,02 € 54.587,53
2019 2022 € 44.712,00 € 55.890,00
Aanvragen kwijtschelding aanvullende beurs

Aanvraagperiode

U krijgt een brief zodra u kwijtschelding kunt aanvragen. Deze brief krijgt u aan het einde van het 2e jaar van uw aflosfase. In de brief staat tot wanneer u kunt aanvragen. Daarna kan het niet meer.

Aanvragen via Mijn DUO

U vraagt kwijtschelding aan via Mijn DUO.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Geen toegang tot Mijn DUO

Hebt u geen toegang tot Mijn DUO? Kies dan een formulier.

 • Uw aflosfase begon in 2022: gebruik het formulier Aanvraag kwijtschelding aanvullende beurs 2023.
 • Uw aflosfase begon in 2021: gebruik het formulier Aanvraag kwijtschelding aanvullende beurs 2022.

Kwijtschelding schulden gedupeerden toeslagenaffaire

De Belastingdienst stelt eerst definitief vast wie een gedupeerde van de toeslagenaffaire is. Daarna scheldt DUO de schulden van deze gedupeerden en hun toeslagpartner kwijt.

Kwijtschelding op medische gronden

Kwijtschelding van een studieschuld op medische gronden is alleen mogelijk in zeer uitzonderlijke situaties. U komt hiervoor alleen in aanmerking als u nu in zo'n ernstige situatie zit.

Liep u in het verleden studievertraging op door bijzondere omstandigheden? Kijk dan bij 'Voorziening prestatiebeurs' wat uw mogelijkheden zijn. 

Voorwaarden kwijtschelding op medische gronden

Voor de volgende situaties is kwijtschelding van uw studieschuld op medische gronden soms mogelijk: 

 • De oud-student is ernstig verstandelijk beperkt. Er is een verklaring waaruit blijkt dat er geen zicht is op ontslag uit de inrichting.  
 • De oud-student is in een uitzichtloze situatie. 
 • De oud-student lijdt aan een terminale ziekte en de verwachting is dat hij/zij binnen een jaar zal overlijden. 
 • De oud-student ligt langere tijd in coma. 
 • De oud-student heeft een vergelijkbare ernstige medische situatie als hierboven.

Kwijtschelding gebeurt alleen na een positief advies van de medisch adviseur van DUO. Om tot een advies te komen, vraagt de medisch adviseur informatie op bij uw behandelend arts of specialist. Hiervoor vraagt de medisch adviseur vooraf om uw schriftelijke toestemming.

Aanvragen kwijtschelding op medische gronden

Denkt u op basis van de voorwaarden in aanmerking te komen? Neem dan contact met ons op. Regel eerst een machtiging als u namens iemand anders contact opneemt. Een van onze medewerkers bespreekt de mogelijkheden en vertelt u hoe het verder gaat.

Overlijden

Bij overlijden wordt uw volledige studieschuld kwijtgescholden. Uw studieschuld wordt niet verhaald op uw partner, kinderen of familie.

Voorziening prestatiebeurs

Bestaat uw studieschuld helemaal of gedeeltelijk uit prestatiebeurs? In hele bijzondere situaties kan een uitzondering worden gemaakt op de regels voor de prestatiebeurs. Dit noemen we een 'voorziening prestatiebeurs'. Soms kan uw prestatiebeurs dan alsnog worden omgezet in een gift. Of kunt u extra tijd krijgen om uw diploma te halen. Lees meer bij Voorziening prestatiebeurs.