U studeert nog

Gaat u opnieuw studeren? Dan kunnen we uw aflossing stopzetten, mits u aan de voorwaarden voldoet. In de aanloopfase van uw studieschuld lost u nog niet af. Maar we kunnen ook de aanloopfase stopzetten als u weer voltijd of duaal gaat studeren.

Voorwaarden voor stopzetting

De terugbetalingsperiode van uw studieschuld kan worden stopgezet als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

  1. U hebt een levenlanglerenkrediet óf u volgt een opleiding waarvoor recht bestaat op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.
    Volgt u een bbl-opleiding of een deeltijdopleiding, dan hebt u geen recht op studiefinanciering of tegemoetkoming. Krijgt u een levenlanglerenkrediet, dan voldoet u aan deze voorwaarde.
  2. U staat niet ingeschreven als extraneus.
  3. Uw diplomatermijn is nog niet afgelopen.
    De diplomatermijn is 10 jaar, gerekend vanaf de 1e maand dat u studiefinanciering kreeg. Deze voorwaarde geldt niet voor het levenlanglerenkrediet.

Aanvragen stopzetting

Als u opnieuw studeert, wordt de terugbetalingsperiode automatisch stopgezet. In sommige situaties moet u zelf een stopzetting aanvragen. In onderstaande tabel staat wanneer u dit zelf moet aanvragen.

Uw schuld Uw situatie
U hebt een studieschuld U hebt geen studiefinanciering (meer)
U hebt een schuld levenlanglerenkrediet U hebt geen studiefinanciering of levenlanglerenkrediet (meer)
U hebt een studieschuld en een schuld levenlanglerenkrediet U hebt geen studiefinanciering of levenlanglerenkrediet (meer)

U kunt de stopzetting aanvragen in Mijn DUO. Ga naar 'Mijn schulden', 'Uw gegevens wijzigen' en daarna naar 'Terugbetaling uitstellen'.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Inloggen lukt niet

Kunt u niet inloggen op Mijn DUO? Vraag de stopzetting dan aan met het formulier Wijziging terugbetalen studieschuld.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee