Aflosvrije periode

U kunt het aflossen van uw studieschuld tijdelijk stopzetten. Dit heet een aflosvrije periode. De reden maakt niet uit. Voor het aflossen van een schuld levenlanglerenkrediet kunt u geen aflosvrije periode inzetten.

Aflosvrije periode niet altijd nodig

Hebt u ons gevraagd om uw maandbedrag te verlagen? Dan berekenen we op basis van uw inkomen hoeveel u per maand kunt aflossen. Dit kan betekenen dat uw maandbedrag lager of zelfs € 0,- wordt. Een aflosvrije periode is dan misschien niet nodig.

Verschillen aflosvrije periode en verlaging maandbedrag
Verlagen maandbedrag Aflosvrije periode
Het te betalen maandbedrag wordt gebaseerd op uw inkomen. De aflossing van uw schuld wordt tijdelijk stopgezet.
Uw nieuwe maandbedrag kan zelfs € 0,- worden. Dit hangt af van het inkomen. U hoeft tijdens de aflosvrije periode niets te betalen, maar u mag wel extra aflossingen doen.
Soms moet u extra bewijsstukken opsturen, bijvoorbeeld van uw inkomen. U hoeft alleen maar aan te vragen. Bewijsstukken opsturen is niet nodig.
U kunt met een lager maandbedrag betalen zolang u moet aflossen. Uw aanvraag wordt automatisch verlengd. U kunt maximaal 60 aflosvrije maanden (5 jaar) inzetten.
De resterende looptijd van uw aflosfase loopt terug. De resterende looptijd van uw aflosfase wordt stopgezet.

Regels aflosvrije periode

  • U kunt het terugbetalen van uw studieschuld maximaal 60 maanden stopzetten. Dit kan in 1 keer of verspreid over meerdere periodes. U mag wel vrijwillig extra aflossingen doen.
  • De rente over uw schuld blijft lopen.
  • De maximale terugbetalingsperiode (15 of 35 jaar) wordt verlengd met het aantal aflosvrije maanden dat u inzet.
  • Voor het aflossen van een schuld levenlanglerenkrediet kunt u geen aflosvrije periode inzetten.

Aanvragen in Mijn DUO

Twee maanden voordat uw verplichte aflosfase start, kunt u de aflosvrije periode voor het eerst aanvragen. U vraagt een aflosvrije periode aan in Mijn DUO. Doe dit op uiterlijk de 1e van de maand waarin de aflosvrije periode moet ingaan.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Aanvragen vanuit buitenland of Caribisch gebied

Met een DigiD kunt u ook vanuit het buitenland en Caribisch Nederland inloggen. Als Nederlander in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Bonaire kunt u online een DigiD aanvragen Link opent externe pagina .

Kunt u niet inloggen? Gebruik dan een formulier Wijziging terugbetaling studieschuld.