Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Middelbaar beroepsonderwijs Personeel Personeel in het mbo

Personeel in het mbo

Hieronder staan bestanden met gegevens over personeel in het mbo. U kunt kiezen uit bestanden waarin het onderwijspersoneel in aantal personen of aantal fte wordt weergegeven. 

01. Onderwijspersoneel in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het mbo uitgedrukt in aantal personen per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel. De aantallen staan weergegeven over 8 jaar.

02. Onderwijspersoneel in fte

Het onderwijspersoneel in het mbo uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel. De aantallen staan weergegeven over 8 jaar.