Personeel

Hier vindt u bestanden met gegevens over personeel in het mbo. U kunt selecteren uit bestanden in aantal personen of in aantal fte.

Onderwijspersoneel mbo in aantal personen

Het onderwijspersoneel uitgedrukt in onder meer het aantal personen per instelling, bestuur en functiegroep.

Onderwijspersoneel mbo in aantal fte

Het onderwijspersoneel uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur en functiegroep.

Leerling-leraarratio's mbo per instelling

Dit bestand met de leerling-leraar ratio’s bevat de verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal leraren. Het bevat tabellen per regio en per instelling. De gegevens staan weergegeven in een oplopende tijdreeks vanaf 2009.