Personeel

Hieronder staan bestanden met gegevens over personeel in het mbo. U kunt kiezen uit bestanden waarin het onderwijspersoneel in aantal personen of aantal fte wordt weergegeven.

01. Onderwijspersoneel mbo in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het mbo uitgedrukt in aantal personen per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel. De aantallen staan weergegeven over 9 jaar.

02. Onderwijspersoneel mbo in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het mbo uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel. De aantallen staan weergegeven over 9 jaar.

03. Leerling-leraarratio's mbo per instelling

Dit bestand bevat de resultaten van de berekening van de leerling-leraarratio’s in het middelbaar beroepsonderwijs. Het aantal leerlingen is het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op 1 oktober van het betreffende jaar. Het aantal leraren is uitgedrukt in het aantal fte (het totaal van de betrekkingsomvang op 1 oktober). De aantallen en ratio’s worden weergegeven per regio (AMR) en per instelling (brin nummer). De gegevens staan weergegeven in een oplopende tijdreeks vanaf 2009.