Financiële cijfers

Financiële cijfers

Deze bestanden bevatten cijfers afkomstig uit de XBRL-jaarrekeningen van de schoolbesturen over het jaar 2020. Aangevuld met de jaarrekeningen van voorgaande jaren geven de cijfers een meerjarig perspectief. 

De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO.

De Inspectie van het Onderwijs maakt ieder jaar de Financiële Staat van het Onderwijs. In dit rapport worden deze cijfers van duo.nl/Open_onderwijsdata verwerkt tot een sectorbeeld en ook geanalyseerd en toegelicht. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt dit rapport voorzien van een beleidsreactie voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer.

Van Caribisch Nederland vindt u de jaarrekeninggegevens onder Caribisch Nederland.

voor de wijzigingen in de taxonomie zie wijzigingen OCW Taxonomie

Financiële gegevens per bestuur

In deze rapporten per bestuur een overzicht van de balans en staat van baten en lasten. Verder beschrijven we de door DUO berekende kengetallen van de afgelopen 5 jaar.

Gegevensboeken

Per sector geven de gegevensboeken op verschillende geaggregeerde niveaus de financiële gegevens weer.

Financiële verantwoording - XBRL

Cijfers van de schoolbesturen afkomstig uit de jaarrekeningen 2020, aangeleverd in XBRL. Aangevuld met de jaarrekeningen van 2016 tot 2019 geven de cijfers een meerjarig perspectief.