Adressen en scholen

Adressen in het primair onderwijs van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden, en informatie over nieuwe en sluitende scholen.

De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en deze geven scholen zelf op. De kwaliteit en actualiteit van de adresgegevens is afhankelijk van wat aan DUO opgegeven wordt. 

We updaten elke maand de bestanden met adressen.

Adressen

Hoofdvestigingen van scholen in het basisonderwijs

Adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het basisonderwijs.  

Hoofdvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en vso

Adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Alle schoolvestigingen in het basisonderwijs

Adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het basisonderwijs.

Alle schoolvestigingen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Schoolbesturen basisonderwijs

Adresgegevens van schoolbesturen in het basisonderwijs. 

Schoolbesturen speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs

Adresgegevens van schoolbesturen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en vso. 

Schoolbesturen primair onderwijs

Adresgegevens van schoolbesturen in het primair onderwijs.

Samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Adresgegevens van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs po.

Scholen per samenwerkingsverband primair onderwijs

Adresgegevens van scholen per samenwerkingsverband passend onderwijs po.

Besturen van samenwerkingsverbanden

Adresgegevens van besturen van samenwerkingsverbanden in het primair (en voortgezet) onderwijs.

Scholen

Nieuwe basisscholen

Bekostigde basisscholen die zijn gestart vanaf 1997.

Sluitende basisscholen

Bekostigde basisscholen die zijn gesloten vanaf 1997.

Nieuwe scholen in primair onderwijs

Jaarlijks starten scholen rond het nieuwe schooljaar.

Sluitende scholen in primair onderwijs

Jaarlijks sluiten scholen rond het nieuwe schooljaar.