Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs

De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijbehorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

Excelbestand Peildatum Status
Alle vestigingen bo (xls 3391kb) 1 juni 2021 Definitief

CSV-bestand Peildatum Status
Alle vestigingen bo (csv 1879kb) 1 juni 2021 Definitief

Publicatiedatum 1 juni 2021
Updatefrequentie Maandelijks

Toelichting