Leerlingen

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs.

Aantal leerlingen primair onderwijs totaal (po)

Bestanden met het aantal leerlingen in het primair onderwijs, weergegeven naar verschillende achtergrondkenmerken. 

Aantal leerlingen basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo)

Bestanden met het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo), weergegeven naar verschillende achtergrondkenmerken.

Aantal leerlingen speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Bestanden met het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso), weergegeven naar verschillende achtergrondkenmerken.