Personeel

Hieronder staan bestanden met gegevens over personeel in het primair onderwijs. U kunt kiezen uit bestanden waarin het onderwijspersoneel in aantal personen of aantal fte wordt weergegeven. Bij Publicaties vindt u de bestanden met gegevens uit het verzuimonderzoek po en vo.

01. Onderwijspersoneel in het primair onderwijs in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal personen per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De aantallen staan weergegeven voor 9 jaar.

02. Onderwijspersoneel in het primair onderwijs in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal fte per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De aantallen staan weergegeven voor 9 jaar.

03. Leerling-leraarratio's po per instelling

Dit bestand bevat de resultaten van de berekening van de leerling-leraarratio’s in het primair onderwijs. Het aantal leerlingen is het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op 1 oktober van het betreffende jaar. Het aantal leraren is uitgedrukt in het aantal fte (het totaal van de betrekkingsomvang op 1 oktober). De aantallen en ratio’s worden weergegeven per onderwijstype, arbeidsmarktregio, bestuur (bevoegd gezag) en instelling (brin nummer). De gegevens staan weergegeven in een oplopende tijdreeks vanaf 2009.