Personeel

Gegevens over onderwijspersoneel in het primair onderwijs. 

Onderwijspersoneel primair onderwijs in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal personen per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep.

Onderwijspersoneel primair onderwijs in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal fte per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep.

Leerling-leraarratio's po per instelling

Dit bestand met de leerling-leraar ratio’s bevat de verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal leraren. Het bevat tabellen per regio, per bestuur en per instelling. De gegevens staan weergegeven in een oplopende tijdreeks vanaf 2009.

Verzuimonderzoek personeel po en vo

Bij Publicaties vindt u dit onderzoek.