Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Personeel Personeel in het primair onderwijs

Personeel in het primair onderwijs

Hieronder staan bestanden met gegevens over personeel in het primair onderwijs. U kunt kiezen uit bestanden waarin het onderwijspersoneel in aantal personen of aantal fte wordt weergegeven. 
U kunt hier de publicatie en de bestanden met gegevens uit het verzuimonderzoek PO en VO bekijken.

01. Onderwijspersoneel in het primair onderwijs in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal personen per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De aantallen staan weergegeven voor 8 jaar.

02. Onderwijspersoneel in het primair onderwijs in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal fte per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De aantallen staan weergegeven voor 8 jaar.