Naar Leerlingen en studentenstromen

Leerlingen- en studentenstromen

Bestemming van vo-gediplomeerden, herkomst van mbo- en ho-studenten.

Bestemming vo en herkomst mbo en ho

U vindt hier informatie over de bestemming van leerlingen met een vo-diploma in het vervolgonderwijs en de herkomst van studenten in het mbo en het ho.

AVG-regels toegepast

Op basis van de AVG zijn de bestanden statistisch beveiligd. Alle cellen met kleine aantallen (met waarden 1, 2, 3, of 4) zijn leeggemaakt en gevuld met ‘<5’. Het BRIN-nummer is in dat geval omgezet naar waarde XXXX. De naam van de instelling vervangen we dan door “Niet onderscheiden” en de gemeente van de onderwijslocatie in de bestemming is leeggemaakt. 

Dit heeft mogelijk gevolgen voor het gebruik.

Bestemming vo-gediplomeerden

Bestand Peildatum Publicatiedatum
2021 Bestemming vo-gediplomeerden 2021 (csv 13161kb) 1 oktober 2021 27 juni 2022
2020 Bestemming vo-gediplomeerden 2020 (csv 13975kb) 1 oktober 2020 27 juni 2022
Toelichting bestemming vo-gediplomeerden

Definitie

De definitie van het cohort (herkomst):  Het gaat om alle leerlingen die in het betreffende jaar JJJJ een diploma hebben behaald op een bekostigde (reguliere) vo-instelling. Vso-leerlingen die als extraneus examen hebben gedaan op een bekostigde vo-instelling zijn meegeteld.

Bestemming

De bestemming geeft aan waar de leerling staat ingeschreven op 1 oktober jaar JJJJ. Bij bekostigd vo, mbo of ho noemen we dit een directe stroom.  Zolang we aan de AVG-regels voldoen, tonen we het administratienummer (BRIN-nummer) van bestemmingsinstelling.

Er is ook een directe stroom mogelijk naar ‘’overig bekostigd onderwijs’’ of naar “geen bekostigd onderwijs”. Dat laatste kan betekenen dat de leerling direct naar een niet-bekostigde instelling is gestroomd, of op de betreffende peildatum niet staat ingeschreven in het onderwijs. Bijvoorbeeld omdat de leerling een tussenjaar neemt of gaat werken.

Herkomst mbo- studenten

Bestand Peildatum Publicatiedatum
2021 Herkomst mbo 2021 (csv 8554kb) 1 oktober 2021 27 juni 2022
2020 Herkomst mbo 2020 (csv 8832kb) 1 oktober 2020 27 juni 2022
Toelichting herkomst mbo

Definitie

De definitie van het cohort (= bestemming): Het betreft alle mbo-studenten die op 1 oktober van het betreffende jaar JJJJ voor het eerst een mbo hoofdinschrijving (onderwijs breed gezien) hebben.

Herkomst

De herkomst geeft aan op welk onderwijs de student stond ingeschreven op 1 oktober jaar JJJJ-1 en/of welk diploma de student in het voorgaande schooljaar heeft behaald.

Zolang we aan de AVG-regels voldoen, tonen we bij bekostigd onderwijs het administratienummer (BRIN-nummer) van de herkomstinstelling.

Herkomst ho-studenten

Bestand Peildatum Publicatiedatum
2021 Herkomst ho 2021 (csv 7867kb) 1 oktober 2021 27 juni 2022
2020 Herkomst ho 2020 (csv 8413kb) 1 oktober 2020 27 juni 2022
Toelichting herkomst ho

Definitie

De definitie van het cohort (= bestemming): Het betreft alle HO-studenten die op 1 oktober van het betreffende jaar JJJJ voor het eerst een hoofdinschrijving in het HO hebben en zijn ingestroomd in een bachelor of associate degree.

Herkomst

De herkomst geeft aan op welk onderwijs de student stond ingeschreven op 1 oktober jaar JJJJ-1 en/of welk diploma de student in het voorgaande schooljaar heeft behaald.

Zolang we aan de AVG-regels voldoen, tonen we bij bekostigd onderwijs tonen het administratienummer (BRIN-nummer) van de herkomstinstelling.

  • Update

    Elk jaar