Naar Primair onderwijs

Basisscholen in krimpgebieden

Download onderzoek

Basisscholen in krimpgebieden

Inhoud onderzoek

Jaarlijks starten of sluiten basisscholen rond het nieuwe schooljaar. Deze notitie gaan in op vragen als:
  • Hoe verhouden oprichtingen en opheffingen zich tot elkaar? 
  • Sluiten er meer scholen in gebieden met veel krimp?
  • Zijn hierin veranderingen in de afgelopen 5 jaar? 
  • Publicatiedatum

    27 december 2017

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW

Meer informatie

Voor onderliggende cijfers kijkt u op:

- Nieuwe scholen in het po vanaf 2011 (linken) 

- Sluitende scholen in po vanaf 20111 (linken)