Naar Primair onderwijs

Instellingsprognoses po

Dashboard

Prognoses po

DashboardLink opent externe pagina

Vanaf 2022 publiceert DUO de prognoses basisonderwijs (b)o en speciaal basisonderwijs (sbo) per vestiging op het Dashboard prognoses primair onderwijs.

Instructie voor het gebruik vindt u op het dashboard.

  • Update

    Elk jaar

  • Publicatiedatum

    24 juni 2022

Kijk ook bij de bestanden Prognoses aantal leerlingen bo en sbo.