Naar Primair onderwijs

Schooladvies en doorstroomtoetsen

Inhoud onderzoek

DUO onderzoekt elk jaar de gevolgen van het wegvallen van de doorstroomtoets in schooljaar 2019-2020 in het primair onderwijs. In dit rapport staan de jaarlijkse algemene trends van schooladviezen en de doorstroomtoetsen.

In dit rapport beschrijft DUO het gemiddelde advies, de heroverwegingen en bijstellingen en plaatsing in het vo van de leerlingen door 4 indicatoren:

  • geslacht
  • stedelijkheid en stedenindeling (g4, g40, overig)
  • migratieachtergrond (geen, westers, niet-westers)
  • sociaal economische status (SES)

Download onderzoek

  • Publicatiedatum

    8 maart 2024

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW