Open data van DUO

Open Onderwijsdata Publicaties Financiën Publicaties financiën

Publicaties financiën

De indeling van de sector VO in groeperingen is niet correct gebleken. Er wordt gewerkt aan het herstel hiervan. Op dit moment zijn de groeperingen in de Financiële verantwoording XBRL (Excelbestanden) al aangepast. De correctie van de groeperingen in het gegevensboek VO en de Financiële gegevens van de VO-besturen (A4-tjes) volgt later.

Financiële gegevens per bestuur

Onder de Financiële gegevens per bestuur, vindt u per bestuur een overzicht van de balans en staat van baten en lasten, alsmede door DUO berekende kengetallen van de afgelopen 5 jaar, waarvan enkele grafisch zijn weergegeven.

Gegevensboeken

In het gegevensboek worden per sector op verschillende geaggregeerde niveaus de financiële gegevens weergegeven. Ook hierin zijn de gegevens van de afgelopen 5 jaar opgenomen. Een toelichting op de samenstelling van de geaggregeerde niveaus is als pdf-bestand opgenomen, evenals de definities van de berekende kengetallen

Financiële verantwoording (XBRL)

Hieronder vindt u de cijfers afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het jaar 2016. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van 2012 - 2015. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in de bestanden opgenomen.
De gegevens van de besturen uit Caribisch Nederland zijn onder het kopje Caribisch Nederland apart opgenomen. Deze gegevens worden alleen vanaf dit jaar gepubliceerd, omdat ze in dollars zijn

Klik hier om naar de jaarrekeningen Caribisch Nederland te gaan.