Groepsgrootte basisonderwijs

Groepsgrootte basisonderwijs

Groepsgrootte is een belangrijk onderwerp voor veel leerkrachten, ouders en leerlingen in het basisonderwijs. Er is niet wettelijk vastgelegd hoeveel leerlingen in een groep mogen zitten, dit bepaalt de school zelf. Toch gaat in de politiek en de pers veel aandacht uit naar de grootte van groepen in het basisonderwijs. Met name met het oog op kwaliteit van onderwijs. Om deze reden informeert het ministerie van OCW de Tweede Kamer jaarlijks over de groepsgrootte in het basisonderwijs (Kamerbrief, 2018).

DUO heeft onderzoek gedaan naar groepsgrootte in het basisonderwijs over de schooljaren 2014-2017.