Sectoraal beeld po en vo

DUO heeft medio 2016 de leerlingenprognoses geactualiseerd voor instellingen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Wat zeggen die prognoses over de verwachte leerlingendaling in het funderend onderwijs?

In het rapport wordt verslag gedaan van hoe de leerlingendaling naar verwachting de leerlingenaantallen van de instellingen in het funderend onderwijs zal raken, door sectoraal een beeld te schetsen van de verwachte jaarlijkse groei en krimp van de instellingen. 

Rapport  Rapport sectoraal beeld PO en VO (pdf 1933kb)
Status  Definitief
Publicatiedatum  25 november 2016
Updatefrequentie  Niet van toepassing
Opdrachtgever  Ministerie van OCW