Naar Voorgezet onderwijs

Inschrijving Oekraïense leerlingen op scholen

Dit dashboard geeft inzicht in de instroom van leerlingen met een Oekraïense achtergrond:

  • Het aantal inschrijvingen van leerlingen in het po en vo
  • De spreiding over de verschillende gemeenten

DashboardLink opent externe pagina

  • Update

    1x per week

  • Publicatiedatum

    oktober 2022