API met onderwijsdata

DUO stelt op deze pagina een open API voor onderwijsdata beschikbaar. Met behulp van de datasets in de API kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld mashups maken met Google maps, Twitter, LinkedIn of Facebook. Zo kunnen ontwikkelaars aan de slag met onderwijsdata zonder dat zij deze handmatig van de website af hoeven te halen.

Deze versie van de API betreft een eerste (beta) versie waardoor nog niet alle datasets van DUO beschikbaar zijn. DUO is bezig met de inrichting van een nieuwe API om haar data te ontsluiten. Deze API zal gevuld gaan worden met de datasets uit de huidige API, maar gedurende de komende periode ook met nieuwe datasets. De nieuwe API voldoet beter aan de (internationale) open standaarden voor open data zodat de data beter bruikbaar en vindbaar wordt. Ook voor ontwikkelaars van apps of data scientists die rechtstreeks met hun tooling op het dataportaal willen aansluiten.

Wat betekent dit voor u?
DUO maakt van de gelegenheid gebruik om reeds openbare datasets onder handen te nemen en ze op kwaliteit, metadatering en privacy te controleren, zodat we zeker weten dat alleen data beschikbaar komt die van context is voorzien, consistent is over de sets heen, van goede kwaliteit en waarbij de privacy van betrokkenen gewaarborgd is. Als gebruiker van de API betekent dit dat u verwijzingen zult moeten aanpassen naar de datasets en dat in sommige gevallen de opbouw van bestanden veranderd is. U heeft wel veel meer zoekmogelijkheden en meer flexibiliteit in het formaat waarmee u de data kan gebruiken.

Wanneer speelt dit?
De nieuwe API is reeds online te vinden op https://onderwijsdata.duo.nl
Ga naar de nieuwe API

Er wordt op dit moment gewerkt aan de vulling van deze API. Dit betekent dat de oude API later dit jaar zal worden uitgefaseerd, nadat alle datasets zijn omgezet. DUO streeft ernaar om dit proces voor het einde van het jaar af te ronden en de oude API te kunnen uitfaseren. Voor meer informatie over het gebruik van de API en welke bestanden er in voor komen, zie onderstaande toelichting: