Aanbod brugklassen

DUO heeft dit product in opdracht van OCW samengesteld om inzicht te bieden in het regionale en lokale aanbod van brugklassen in Nederland. De reden hiervoor is dat het van belang is dat alle leerlingen in Nederland het voortgezet onderwijs moeten kunnen beginnen in een brugklas waarbij zij het meest gebaat zijn. Voor de ene leerling is dat een categorale brugklas, terwijl dat voor de andere leerling een brede brugklas is. Het streven van OCW is dat voor (nagenoeg) elke leerling in Nederland ‘op fietsafstand’ (circa 7 kilometer hemelsbreed) de gelegenheid bestaat om in een brede brugklas in te stromen. Brede brugklassen zijn juist nu, omdat vanwege de coronacrisis de eindtoets in het primair onderwijs dit jaar niet is afgenomen, een goed instrument om te vroege selectie van leerlingen te voorkomen. Het dashboard is vooral bedoeld om het regionale gesprek over het aanbod van verschillende soorten brugklassen te stimuleren en te ondersteunen.

Het dashboard bestaat uit een interactieve kaart die alle scholen in Nederland met hun brugklassamenstelling toont. Met een instelbare straal om de scholen kunnen ‘witte vlekken’ waar bijvoorbeeld geen brede brugklassen worden aangeboden, zichtbaar worden gemaakt. Het is voor de gebruiker mogelijk om in te zoomen op een regio of met de ingebouwde filters rechts op het dashboard in te zoomen op een gemeente. Door te klikken op een school wordt het brugklasaanbod van de school getoond. In dit dashboard is eveneens de ontwikkeling in het brugklasaanbod over de afgelopen vijf jaar te zien. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen leerjaar 1 en leerjaar 2. .

Een vestiging met een homogene brugklasaanbod biedt één of meerdere categorale brugklassen aan. Een vestiging met een heterogeen brugklasaanbod biedt één of meerdere brede en/of dakpan brugklassen aan. Een vestiging met een zowel homo- als heterogeen brugklasaanbod biedt één of meerdere categorale brugklassen aan in combinatie met één of meerdere dakpan en/of brede brugklassen.

De toelichting kunt u hier vinden.

De brief van Minister Slob kunt u hier lezen. Hierin zijn toelichting op het belang van brede brugklassen en van het voeren van een gesprek daarover om te zorgen voor een regionaal passend en toereikend aanbod.

Aanbod brugklassenAanbod brugklassen