01. Adressen hbo-instellingen en universiteiten

De adresgegevens van hbo-instellingen en universiteiten in Nederland. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

Excelbestand Peildatum Status
01. Instellingen hbo en wo (xls 60kb) 1 juli 2020 Definitief

CSV-bestand Peildatum Status
01. Instellingen hbo en wo (csv 15kb) 1 juli 2020 Definitief

Publicatiedatum 1 juli 2020
Updatefrequentie Maandelijks

Toelichting