02. Aantal hbo-ingeschrevenen naar opleidingsvorm (binnen domein ho)

Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) naar opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal en totaal) in het hoger beroepsonderwijs. Het actueelste studiejaar wordt gepresenteerd. De gegevens staan weergegeven per bevoegd gezag, instelling, plaatsnaam, gemeente, provincie en CROHO-onderdeel.

Excelbestand Peildatum Status
02. Ingeschrevenen hbo naar opleidingsvorm 2019 (xlsx 26kb) 1 oktober 2019 Voorlopig

CSV-bestand Peildatum Status
02. Ingeschrevenen hbo naar opleidingsvorm 2019 (csv 26kb) 1 oktober 2019 Voorlopig

Publicatiedatum 18 februari 2020
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting