01. Adressen instellingen mbo

De adresgegevens van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijbehorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

Excelbestand Peildatum Status
01. Adressen instellingen (xls 68kb) 1 september 2020 Definitief

CSV-bestand Peildatum Status
01. Adressen instellingen (csv 20kb) 1 september 2020 Definitief

Publicatiedatum 1 september 2020
Updatefrequentie Maandelijks

Toelichting