Factsheets voortijdig schoolverlaten

In deze factsheets ziet u het aantal vsv-ers per rmc en instelling in 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020. 

De aantallen zijn uitgesplitst naar: 

  • gemeente 
  • onderwijssector
  • leerweg 
  • niveau en domein op het mbo 
  • leeftijd 

LET OP: Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt de landelijke definitie van vsv gebruikt in alle vsv-informatieproducten. In de factsheets zijn ook de cijfers van 2017-2018 en 2018-2019 overgezet naar de landelijke definitie om de cijfers met elkaar te kunnen vergelijken. 

Factsheets vsv 2019-2020

Op 15-11-2021 zijn de factsheets 2019-2020 vervangen met definitieve versies

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2019-2020. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Factsheets vsv 2018-2019

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2018-2019. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Factsheets vsv 2017-2018

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2017-2018. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Factsheets vsv 2016-2017

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2016-2017. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Factsheets vsv 2015-2016

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2015-2016. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Factsheets vsv 2014-2015

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2014-2015. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Factsheets voortijdig schoolverlaten 2013-2014

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2013-2014. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Toelichting

Voor mbo-instellingen en voor de RMC-regio’s zijn er factsheets beschikbaar. Deze factsheets maakt DUO 2x per jaar, op basis van de dan beschikbare voorlopige of definitieve cijfers.