Vernieuwd betaalbestand

Dit zijn de veranderingen in het bestand per 01.08.2020.

  • De kolom ‘Sector’ is toegevoegd.
  • De kolom ‘Omschrijving’ heet nu ’Bekostigingsonderwerp.’
  • De kolommen ‘Datum verrekening’ en ‘Datum bankbetaling’ zijn samengevoegd in één kolom 'Datum.'
  • De volgorde van de kolommen is meer logisch gemaakt.

Administratiekantoren

In het overzicht is een koppeling tussen besturen van samenwerkingsverbanden (SWV) en administratiekantoren (AK) opgenomen.

Terug naar Betalingen.