06. Adressen van schoolbesturen speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs

De adresgegevens van schoolbesturen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs: het vestigings- en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

Excelbestand Peildatum Status
06. Bevoegde gezagen speciaal (basis)onderwijs (xls 133kb) 1 september 2020 Definitief

CSV-bestand Peildatum Status
06. Besturen sbo, so en vso (csv 50kb) 1 september 2020 Definitief

Publicatiedatum 1 september 2020
Updatefrequentie Maandelijks

Toelichting