Nieuwe scholen in primair onderwijs vanaf 2011

Bekostigde scholen in primair onderwijs die zijn gesticht vanaf 2011. Per gestarte school zijn schoolkenmerken weergegeven zoals BRIN-nummer, naam, plaats en richting van de school, oprichtingsdatum en opheffingsdatum. Het aantal leerlingen is gegeven op 1/10 in het jaar van oprichting van de school. Voor de scholen die reeds zijn opgeheven is het aantal leerlingen gegeven op 1/10 vóór de opheffing.

Excelbestand Peildatum Status
nieuwe scholen in primair onderwijs 2011-2021 (xlsx 13kb) 01 augustus 2021 Definitief

CSV-bestand Peildatum Status
nieuwe scholen in primair onderwijs 2011-2021 (csv 15kb) 01 augustus 2021 Definitief

Publicatiedatum 11 oktober 2021
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting