07. Leerlingen sbo, so en vso per schoolvestiging naar CUMI

Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per schoolvestiging, jaar en categorie CUMI. Zowel Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT) als Culturele Minderheden (CUMI) vallen binnen de categorie niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA). Dit kenmerk kan invloed hebben op de bekostiging voor de school. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag en denominatie. Op DUO Zakelijk vindt u meer informatie over NNCA.

CSV-bestand Peildatum Status
07. Leerlingen sbo, so en vso per vestiging naar cumi 2019-2020 (csv 204kb) 1 oktober 2019 Voorlopig
07. Leerlingen sbo, so en vso per vestiging naar cumi 2018-2019 (csv 205kb) 1 oktober 2018 Definitief

Publicatiedatum 19 december 2019
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting