Leerlingen po zoals geregistreerd in BRON

In voorgaande jaren vond u rond 5 november op deze plek een bestand met de voorlopige leerlingaantallen per vestiging zoals die per 1/10 van dat jaar geregistreerd waren het Basisregister Onderwijs (BRON), die in aanmerking komen voor bekostiging. Dit bestand is in 2019 niet gepubliceerd. In plaats daarvan kunt u gebruikmaken van het bestand Leerlingen po per onderwijssoort, cluster en leeftijd.