Leerlingen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Deze gegevens zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en zijn momentopnames. De bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). 

Na 1 december vindt er controle plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals aanduiding niet Nederlandse culturele achtergrond (NNCA) of betalend samenwerkingsverband.

Leerlingen so vso - bekostigingscategorie, uitstroomprofiel (SWV)

Totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband (swv). Uitgesplitst naar cluster (1 of 2) en bekostigingscategorie (voor cluster 3- en 4-leerlingen).  Er is onderscheid met cluster 3- en 4-leerlingen in jeugdinrichtingen.

Leerlingen so en vso binnen en buiten swv betalend met bekostigingscategorie

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband (swv). Uitgesplitst naar bekostigingscategorie; het totaal aantal leerlingen met een bekostigingscategorie.

Leerlingen so en vso per binnen en buiten betalend swv met residentiële plaats

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso)  per betalend samenwerkingsverband (swv). Uitgesplitst naar leerlingen die wel of niet op een residentiële plaats (rp) zitten; het totaal aantal leerlingen per samenwerkingsverband.

Leerlingen vso per binnen en buiten betalend swv met uitstroomprofiel

Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband (swv) uitgesplitst naar het uitstroomprofiel van de leerling; het totaal aantal leerlingen.

Leerlingen so en vso per binnen en buiten swv-vestiging met bekostigingscategorie

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband (swv) waarin de schoolvestiging van de leerling staat. Uitgesplitst naar bekostigingscategorie; het totaal aantal leerlingen met een bekostigingscategorie.

Leerlingen so en vso per binnen en buiten swv-vestiging met residentiële plaats

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband (swv) waarin de schoolvestiging van de leerling staat. Uitgesplitst naar leerlingen die wel of niet op een residentiële plaats (rp) zitten; het totaal aantal leerlingen per samenwerkingsverband.

Leerlingen vso per binnen en buiten swv-vestiging met uitstroomprofiel

Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband (swv) waarin de schoolvestiging van de leerling staat. Uitgesplitst naar het uitstroomprofiel van de leerling; het totaal aantal leerlingen.