Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Leerlingen So en vso Leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Hieronder staan bestanden waarin het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs wordt weergegeven naar verschillende achtergrondkenmerken. De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht, aanduiding niet Nederlandse culturele achtergrond (NNCA) of betalend samenwerkingsverband.

01. Leerlingen so vso - bekostigingscategorie, uitstroomprofiel (SWV)

Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband. De gegevens zijn uitgesplitst naar cluster (1 of 2) en bekostigingscategorie (voor cluster 3-4 leerlingen). Cluster 3-4 leerlingen in jeugdinrichtingen worden apart onderscheiden. Voor de vso-leerlingen staat er informatie in over de uitstroomprofielen. Per betalend samenwerkingsverband staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente en provincie.

02. Leerlingen so en vso binnen en buiten swv betalend met bekostigingscategorie

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband. De gegevens zijn uitgesplitst naar bekostigingscategorie en tonen het totale aantal leerlingen met een bekostigingscategorie. Leerlingen in het so en vso kunnen wel of geen bekostigingscategorie hebben. Daardoor kan van een samenwerkingverband het totaal aantal leerlingen met een bekostigingscategorie kleiner zijn dan het totaal aantal leerlingen (zoals bijvoorbeeld getoond in andere bestanden). Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per betalend samenwerkingsverband staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen.

03. Leerlingen so en vso per binnen en buiten betalend swv met rp

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband. De gegevens zijn uitgesplitst naar leerlingen die wel of niet op een residentiële plaats (rp) zitten en tonen het totale aantal leerlingen per samenwerkingsverband. Leerlingen met een rp kunnen wel of geen bekostigingscategorie hebben. Daardoor kan van een samenwerkingverband het totaal aantal leerlingen met en zonder rp groter zijn dan het totaal aantal leerlingen met een bekostigingscategorie. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per betalend samenwerkingsverband staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen.

04. Leerlingen vso per binnen en buiten betalend swv met uitstroomprofiel

Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband uitgesplitst naar het uitstroomprofiel van de leerling en met het totale aantal leerlingen. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per betalend samenwerkingsverband staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen.

05. Leerlingen so en vso per binnen en buiten swv vestiging met bekostigingscategorie

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband waarin de schoolvestiging van de leerling staat. De gegevens zijn uitgesplitst naar bekostigingscategorie en tonen het totale aantal leerlingen met een bekostigingscategorie. Leerlingen in het so en vso kunnen wel of geen bekostigingscategorie hebben. Daardoor kan van een samenwerkingverband het totaal aantal leerlingen met een bekostigingscategorie kleiner zijn dan het totaal aantal leerlingen (zoals bijvoorbeeld getoond in andere bestanden). Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per samenwerkingsverband van de schoolvestiging staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen.

06. Leerlingen so en vso per binnen en buiten swv vestiging met rp

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband waarin de schoolvestiging van de leerling staat. De gegevens zijn uitgesplitst naar leerlingen die wel of niet op een residentiële plaats (rp) zitten en tonen het totale aantal leerlingen per samenwerkingsverband. Leerlingen met een rp kunnen wel of geen bekostigingscategorie hebben. Daardoor kan van een samenwerkingverband het totaal aantal leerlingen met en zonder rp groter zijn dan het totaal aantal leerlingen met een bekostigingscategorie. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per samenwerkingsverband van de schoolvestiging staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen.

07. Leerlingen vso per binnen en buiten swv vestiging met uitstroomprofiel

Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband waarin de schoolvestiging van de leerling staat. De gegevens zijn uitgesplitst naar het uitstroomprofiel van de leerling en met het totale aantal leerlingen. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per samenwerkingsverband van de schoolvestiging staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen.