Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Personeel 02. Onderwijspersoneel in het primair onderwijs in aantal fte

02. Onderwijspersoneel in het primair onderwijs in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal fte per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De aantallen staan weergegeven voor 8 jaar.

Download het bestand in xls. formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2018 Definitief 02. Onderwijspersoneel po in fte (xls 36217kb)

Download het bestand in csv formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2018 Definitief 02. po fte owtype bestuur brin functie (csv 3080kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum31 maart 2019
Update frequentieJaarlijks
Toelichting