Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Voortgezet onderwijs Adressen Adressen voortgezet onderwijs

Adressen voortgezet onderwijs

gebruikersonderzoek
Bent u een regelmatige (gemiddeld eens per maand of vaker) bezoeker van https://duo.nl/open_onderwijsdata/?
Dan willen wij via deze weg uw medewerking vragen voor een gebruikersonderzoek.
Dat kan betekenen dat wij u vragen een vragenlijst in te vullen en/of om een interview te mogen afnemen.
Als u wilt meewerken verzoeken wij u een mail te sturen naar Informatieprodukten@duo.nl met in het onderwerp veld ‘Gebruikersonderzoek onderwijsdata’ en - Uw naam - Uw e-mailadres - De naam van uw organisatie

Wij zouden uw medewerking erg op prijs stellen.

Hieronder staan adressenbestanden van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door scholen zelf opgegeven. De kwaliteit en actualiteit van de adresgegevens is daarom afhankelijk van wat aan DUO opgegeven wordt. De adressenbestanden worden maandelijks geüpdatet.

01. Adressen hoofdvestigingen

De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

02. Alle vestigingen vo

De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

03. Adressen bevoegde gezagen vo

De adresgegevens van de bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

04. Adressen van samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs

De adresgegevens van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs in het voortgezet onderwijs.

05. Adressen van scholen per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

De adresgegevens van scholen per samenwerkingsverband passend onderwijs in het voortgezet onderwijs.

06. Adressen van besturen van samenwerkingsverbanden

De adresgegevens van besturen van samenwerkingsverbanden in het voortgezet (en primair) onderwijs.