Adressen voortgezet onderwijs

Hieronder staan adressenbestanden van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door scholen zelf opgegeven. De kwaliteit en actualiteit van de adresgegevens is daarom afhankelijk van wat aan DUO opgegeven wordt. De adressenbestanden worden maandelijks geüpdatet.

01. Adressen hoofdvestigingen

De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

02. Alle vestigingen vo

De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

03. Adressen bevoegde gezagen vo

De adresgegevens van de bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

04. Adressen van samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs

De adresgegevens van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs in het voortgezet onderwijs.

05. Adressen van scholen per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

De adresgegevens van scholen per samenwerkingsverband passend onderwijs in het voortgezet onderwijs.

06. Adressen van besturen van samenwerkingsverbanden

De adresgegevens van besturen van samenwerkingsverbanden in het voortgezet (en primair) onderwijs.