Personeel

Hieronder staan bestanden met gegevens over personeel in het primair onderwijs. U kunt kiezen uit bestanden waarin het onderwijspersoneel in aantal personen of aantal fte wordt weergegeven. Bij Publicaties vindt u de bestanden met gegevens uit het verzuimonderzoek po en vo.

01. Onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal personen per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel. De gegevens staan weergegeven over 9 jaar.

02. Onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband van (vast of tijdelijk) het personeel. De gegevens staan weergegeven over 9 jaar.

03. Lesgevend personeel in het voortgezet onderwijs (in personen)

In dit bestand staan gegevens over het lesgevend personeel in het voortgezet onderwijs. De gegevens worden uitgedrukt in aantallen personen. Het bestand verschaft inzicht in de ontwikkeling van het aantal lesgevenden in een bepaald vak uitgesplitst naar geslacht en leeftijdscategorie. Ook wordt de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd van lesgevenden per vak weergegeven. De gegevens zijn weergegeven voor de jaren 2007 tot en met 2009, 2011 en 2013 tot en met 2018. Naast dit bestand over lesgevend personeel in personen is een bestand over de gegeven lesuren in uren beschikbaar.

04. Gegeven lesuren in het voortgezet onderwijs (in uren)

In dit bestand staan gegevens over de gegeven lesuren in het voortgezet onderwijs. De gegevens worden uitgedrukt in uren. Het bestand verschaft inzicht in de ontwikkeling van het aantal lesuren in een bepaald vak uitgesplitst naar geslacht en leeftijdscategorie. De gegevens zijn weergegeven voor de jaren 2007 tot en met 2009, 2011 en 2013 tot en met 2018. Voor 2007 tot en met 2009 zijn de lesuren geteld zoals de scholen deze hebben opgegeven. Elke gegeven les wordt geteld als 1 lesuur. Een les van 30 minuten telt even zwaar als een les van 45, 50 of 90 minuten. Voor 2011 en 2013 tot en met 2018 zijn de lesuren gestandaardiseerd op een lesuur van 50 minuten. Naast dit bestand over lesuren is een bestand over het lesgevend personeel (in personen) beschikbaar.

05. Leerling-leraarratio's vo per instelling

Dit bestand bevat de resultaten van de berekening van de leerling-leraarratio’s in het voortgezet onderwijs. Het aantal leerlingen is het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op 1 oktober van het betreffende jaar. Het aantal leraren is uitgedrukt in het aantal fte (het totaal van de betrekkingsomvang op 1 oktober). De aantallen en ratio’s worden weergegeven per arbeidsmarktregio, bestuur (bevoegd gezag) en instelling (brin nummer). De gegevens staan weergegeven in een oplopende tijdreeks vanaf 2009.