Naar Home

Veelgestelde vragen

De informatie die ik zoek staat niet online, wat kan ik doen?

U kunt een verzoek indienen voor nog niet gepubliceerde onderwijsgegevens. Stuur een e-mail naar informatieproducten@duo.nl. DUO bekijkt de mogelijkheden voor publicatie van een nieuw databestand. DUO kan niet aan elk individueel verzoek voldoen.

Persvragen kunt u sturen naar persvoorlichting@duo.nl.

Kunnen e-mailadressen aan de bestanden worden toegevoegd?

Nee, vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Link opent externe pagina  maken we om privacyredenen de e-mailadressen niet openbaar.

Kunnen geboorteland en etniciteit aan de bestanden worden toegevoegd?

Nee, vanwege privacyredenen maken we deze gegevens niet openbaar.

Mag ik de gegevens gebruiken voor andere doeleinden?

Ja, u kunt de gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor onderzoek, ontwikkelen van softwareapplicaties of in online publicaties. Door het publiceren van openbare onderwijsinformatie wil DUO het veld juist stimuleren om zelf onderwijsinformatie te produceren.

Op de open onderwijsdata die DUO beschikbaar stelt, is een CC0-verklaring van toepassing. Meer informatie over deze verklaring vindt u op Hergebruik open onderwijsdata.

Wie is er verantwoordelijk voor de open onderwijsdata ná bewerking ervan?

Open onderwijsdata aangeboden op deze site kunnen door iedereen vrij worden gebruikt. Bewerking van de gegevens (bijvoorbeeld afronden, interpretatie, aggregatie etc.) kunnen inconsistente of onjuiste uitkomsten tot gevolg hebben. De gebruiker van open onderwijsdata is hiervoor zelf verantwoordelijk.