Naar Factsheets voortijdig schoolverlaten

RMC factsheets voortijdig schoolverlaten

DUO maakt 2x per jaar factsheets op basis van de beschikbare voorlopige of definitieve cijfers van het aantal voortijdig schoolverlaters. 

Voor het laatste schooljaar tonen we voorlopige cijfers. Deze vervangen we in november door definitieve cijfers. Van voorgaande jaren vindt u de definitieve cijfers. 

Welke gegevens?

De diverse tabellen en figuren van de factsheets verschaffen inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers. De RMC-factsheets tonen informatie naar:

 • onderwijssoort, 
 • gemeenten, 
 • scholen en instellingen gevestigd in de betreffende RMC-regio.
NB. Vanaf schooljaar 2019-2020 gebruiken we de landelijke definitie van voortijdig schoolverlaten in alle vsv-informatieproducten. Om de cijfers met elkaar te kunnen vergelijken, zijn ook de cijfers van 2017-2018 en 2018-2019 overgezet naar de landelijke definitie. 
Gebruik het nummer van de RMC regio (01 t/m 40). Klik op het veld en u ziet factsheets van een reeks jaren.
 • Update

  Elk jaar

 • Opdrachtgever

  Ministerie van OCW

Vsv dashboard beschikbaar

DUO publiceert gegevens over voortijdig schoolverlaten voor RMC's voortaan in een dashboard. Kijk bij publicaties voor dit dashboard Voortijdig schoolverlaten RMC regio's.

Gegevens vindt u ook in het vsv-portal.

Contactinformatie

Niet alle sheets vermelden de juiste contactinformatie. Dit moet zijn:

 • per e-mail: informatieproducten@duo.nl
 • telefonisch: Informatiecentrum onderwijs, Ico 
  (op werkdagen tussen 9.00 - 13.00 uur)
  070-75 75 122 (voortgezet onderwijs)
  070-75 75 133 (middelbaar beroepsonderwijs)