Naar Factsheets voortijdig schoolverlaten

ROC factsheets voortijdig schoolverlaten

De actuele cijfers vindt u in het Dashboard Voortijdig schoolverlaten. De factsheets blijven beschikbaar tot 01-01-2024.

Voorlopige en definitieve cijfers

DUO maakte de factsheets 2x per jaar op basis van de beschikbare voorlopige of definitieve cijfers van het aantal voortijdig schoolverlaters. 

Voor het laatste schooljaar ziet u voorlopige cijfers. Van voorgaande jaren vindt u de definitieve cijfers. 

Welke gegevens?

De diverse tabellen en figuren verschaffen inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers. De ROC factsheets tonen informatie naar:

 • gemeente
 • onderwijssector
 • leerweg
 • niveau en domein op het mbo
 • verblijfsjaar
 • leeftijd 
Gebruik de vestigingscode (voorheen BRIN-nummer) of een deel van de naam van het ROC. Klik op het veld en u ziet factsheets van een reeks jaren.
 • Update

  Elk jaar

 • Opdrachtgever

  Ministerie van OCW

Contactinformatie

Niet alle sheets vermelden de juiste contactinformatie. Dit moet zijn:

 • per e-mail: informatieproducten@duo.nl
 • telefonisch: Informatiecentrum Onderwijs
  (op werkdagen tussen 9.00 - 13.00 uur)
  070-75 75 122 (voortgezet onderwijs)
  070-75 75 133 (middelbaar beroepsonderwijs)