Naar Factsheets voortijdig schoolverlaten

ROC factsheets voortijdig schoolverlaten

DUO maakt 2x per jaar factsheets op basis van de beschikbare voorlopige of definitieve cijfers van het aantal voortijdig schoolverlaters. 

Voor het laatste schooljaar tonen we voorlopige cijfers. Deze vervangen we in november door definitieve cijfers. Van voorgaande jaren vindt u de definitieve cijfers. 

Welke gegevens?

De diverse tabellen en figuren verschaffen inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers. De ROC factsheets tonen informatie naar:

 • gemeente
 • onderwijssector
 • leerweg
 • niveau en domein op het mbo
 • verblijfsjaar
 • leeftijd 
Gebruik de vestigingscode (voorheen BRIN-nummer) of een deel van de naam van het ROC. Klik op het veld en u ziet factsheets van een reeks jaren.
 • Update

  Elk jaar

 • Opdrachtgever

  Ministerie van OCW

Gegevens vindt u ook in het vsv-portal.

Vsv dashboard beschikbaar

DUO publiceert gegevens over voortijdig schoolverlaten voor onderwijsinstellingen voortaan in een dashboard. Kijk bij publicaties voor dit dashboard Voortijdig schoolverlaten.

Gegevens vindt u ook in het vsv-portal.

Contactinformatie

Niet alle sheets vermelden de juiste contactinformatie. Dit moet zijn:

 • per e-mail: informatieproducten@duo.nl
 • telefonisch: Informatiecentrum Onderwijs
  (op werkdagen tussen 9.00 - 13.00 uur)
  070-75 75 122 (voortgezet onderwijs)
  070-75 75 133 (middelbaar beroepsonderwijs)