Naar Home

Databestand over relaties tussen vestigingen

Dit nieuwe bestand geeft aan hoeveel relaties er liggen tussen de scholen. Deze relaties ontstaan door kinderen die op hetzelfde adres wonen en verschillende scholen bezoeken. Er zijn sterke aanwijzingen dat het aantal relaties tussen vestigingen een betere maat is voor de overdracht van een besmetting dan bijvoorbeeld de afstand tussen vestigingen. Daarom heeft DUO het bestand Relaties tussen vestigingen live gezet.

Dit bestand kan u helpen de risico’s rond virusbesmettingen beter in kaart te brengen.