Naar Home

Internationalisering in het hoger onderwijs

Het afgelopen decennium is het hoger onderwijs in Nederland in hoog tempo geïnternationaliseerd. Deze ontwikkeling heeft geleid tot vragen over de toegankelijkheid en kwaliteit van het hoger onderwijs. Ter ondersteuning van de discussie over dit onderwerp hebben de afdeling Informatieproducten van DUO en Nuffic een rapport opgesteld op basis van een verkennend onderzoek naar internationalisering in het Nederlandse hoger onderwijs. In het rapport is gekeken naar de samenhang tussen internationalisering en kenmerken (zoals leeftijd, geslacht, vooropleiding, migratieachtergrond) van Nederlandse studenten die instromen in het hoger onderwijs. Daarnaast is gekeken naar het studierendement van Nederlandse en internationale studenten. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de data uit het Basisregister Onderwijs (BRON).

Ga naar het rapport.