Vernieuwde bestanden ingeschrevenen ho 1-10-2019

25 februari 2020:

DUO heeft de volgende bestanden gepubliceerd voor hbo en wo:

  • ingeschrevenen
  • eerstejaars ingeschrevenen
  • inschrijvingen
  • gediplomeerden

De publicaties zijn gebaseerd op de ‘productie 1cijferho 2019’ met peildatum 1 oktober 2019.

Welke studiejaren en diplomajaren?

Voor de ingeschrevenen, eerstejaars ingeschrevenen en inschrijvingen zijn de studiejaren 2015 tot en met 2019 beschikbaar. Voor de gediplomeerden zijn de diplomajaren 2014 tot en met 2018 beschikbaar.

Levensbeschouwelijke instellingen en transnationale Universiteit Limburg

Voor het wetenschappelijk onderwijs zijn de aantallen inclusief de levensbeschouwelijke instellingen en de transnationale Universiteit Limburg. De transnationale Universiteit Limburg is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt en Maastricht University. De levensbeschouwelijke instellingen en de transnationale Universiteit Limburg hebben als kenmerk ‘Wo kleine universiteiten’.

Associate degree

U kunt de associate degree-opleidingen gescheiden raadplegen van de bacheloropleidingen. Dit kan vanaf de ‘productie 1cijferho 2017’ met peildatum 1 oktober 2017.