Naar Home

Bekijk nu ook de instellingsprognoses voor het po en vo

In de prognoses staan voor elke onderwijssector het verwachte aantal leerlingen of studenten per onderwijsinstelling. U kunt hiermee meer inzicht krijgen in belangrijke ontwikkelingen.

Download bestand of bekijk dashboard

De instellingsprognoses voor po en vo zijn beschikbaar als bestand. Daarnaast is er voor het po een online dashboard beschikbaar. Het dashboard voor het vo volgt binnenkort.

Po

De instellingsprognoses voor het po gaan over de periode 2023 tot 2042. Download het bestand of bekijk het dashboard Link opent externe pagina

In het dashboard kunt u zelf uw selectie maken. U kiest bijvoorbeeld welke onderwijsinstellingen en prognoseperiode u wilt bekijken. Ook kunt u zien hoe prognoses zijn uitgesplitst. 

Vo

De instellingsprognoses voor het vo gaan over de periode 2023 tot 2042. Download het bestand

Prognoses po en vo vertraagd

De instellingsprognoses voor het po en vo zijn dit jaar later gepubliceerd. DUO heeft door door de grote instroom van Oekraïense leerlingen langer de tijd genomen om de prognoses te maken. Een toelichting hierop vindt u bij Instellingsprognoses po en Instellingsprognoses vo.