Naar Home

Bekijk regionale onderwijscijfers in up-to-date dashboard

Het dashboard ‘Onderwijs in de regio in cijfers’ is aangevuld met nieuwe data.

Vergelijk in dit dashboard regio's en gemeenten op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, demografie en sociaaleconomische kenmerken. Ook kunt u ontwikkelingen volgen door de tijd heen.

U vindt het dashboard via Onderwijs in de regio.