Naar Home

Examenmonitor 2023 beschikbaar

De examenresultaten van alle vo-leerlingen van 2023 zijn nu beschikbaar in de Examenmonitor 2023. Hier vindt u informatie over:

  • aantal examenkandidaten
  • hoeveel examenkandidaten zijn geslaagd
  • aantal herkansingen
  • gemiddelde cijfers
  • resultaten kernvakken
  • maatwerkdiploma’s

Geen extra examenmaatregelen

Er waren in 2023 voor het eerst sinds de coronaperiode geen extra maatregelen voor examens in het vo. 

Dit jaar hadden de leerlingen daardoor geen mogelijkheid op de duimregeling of extra herkansingen. In totaal slaagden 89,4% van de leerlingen. Dit percentage is lager dan in de periode voor en tijdens de coronaperiode (2020, 2021 en 2022).

Examenmonitor voor onderwijsbeleid

DUO maakt jaarlijks de examenmonitor in opdracht van het Ministerie van OCW. Door gegevens uit verschillende jaren te vergelijken, zijn ontwikkelingen goed te volgen. Dit helpt scholen en de overheid om beleid te bepalen. 

Minister Paul van OCW heeft de Examenmonitor aangeboden aan de Tweede Kamer op 8 september 2023. De onderliggende data is eind 2023 beschikbaar op deze website onder Examens.

Bekijk de Examenmonitor 2023.