Naar Home

Examenmonitor vo 2022 beschikbaar

DUO heeft de resultaten van de vo-examens van het schooljaar 2021-2022 verzameld in de Examenmonitor.

De Examenmonitor vo 2022 geeft onder andere informatie over: 

  • het aantal examenkandidaten
  • hoeveel examenkandidaten zijn geslaagd
  • het aantal herkansingen
  • gemiddelde cijfers  

Effecten van corona

Net als 2020 en 2021, waren er in 2022 speciale maatregelen voor de examens in het vo door het coronavirus. Veel kandidaten gebruikten de duimregeling en een tweede herkansing. In totaal slaagden 166.489 leerlingen. In absolute getallen is dat iets meer dan vorig jaar. Het percentage geslaagden daalde iets.

Examenmonitor voor onderwijsbeleid

DUO maakt het overzicht elk jaar in opdracht van het Ministerie van OCW. Door gegevens uit verschillende jaren te vergelijken, zijn ontwikkelingen te zien. Dit helpt scholen en de overheid om beleid te bepalen. Minister Wiersma van OCW heeft de Examenmonitor aangeboden aan de Tweede Kamer op 21 november 2022.  

Bekijk de examenmonitor vo 2022.