Naar Home

Instellingsprognoses mbo en ho beschikbaar

Een update van de instellingprognoses voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) is beschikbaar.

In de prognoses staan voor elke onderwijssector het verwachte aantal leerlingen of studenten per onderwijsinstelling. U kunt hiermee meer inzicht krijgen in belangrijke ontwikkelingen.

De prognoses zijn gebaseerd op de referentieraming 2023 Link opent externe pagina . De referentieraming kijkt naar ontwikkelingen van alle onderwijssectoren. En gaat over de periode 2023 tot en met 2037.

Download bestand of bekijk dashboard

De instellingsprognoses voor mbo en ho zijn beschikbaar als bestand (in Excel). Voor mbo is er ook een online dashboard beschikbaar. 

Mbo

De instellingsprognoses voor mbo gaan over de periode 2023 tot 2037. Download het spreadsheet of bekijk het dashboard

In het dashboard kunt u zelf uw selectie maken. U kiest bijvoorbeeld welke onderwijsinstellingen en prognoseperiode u wilt bekijken. Ook kunt u zien hoe prognoses zijn uitsplitst. 

Ho

De instellingsprognoses voor ho gaan over de periode 2023 tot 2036. Download het spreadsheet

Prognoses po en vo nog niet beschikbaar

De instellingsprognoses voor het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) zijn later dit jaar bekend. Dit komt door de grote instroom van Oekraïense leerlingen. DUO neemt daarom extra tijd om deze prognoses te maken.