Naar Home

Nieuw dashboard Jongeren in een kwetsbare positie

Het nieuwe dashboard staat vanaf deze week online. 

Inzicht in de door-en uitstroom

Dit dashboard geeft scholen en gemeenten inzicht in de door- en uitstroomrichtingen en daginvulling van jongeren in een kwetsbare positie. Jongeren in een kwetsbare positie zijn jongeren die uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo-basis of een entree maken naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding.

U kan in het dashboard bekijken:

  • of jongeren hun opleiding afronden en aan het werk komen en blijven 
  • of jongeren op een dagbestedingsplek komen en deze ook behouden
  • trends 
  • vergelijkingen tussen organisaties 
  • regionale en landelijke cijfers 

Belangrijke data voor doorstroom jongeren

Het is belangrijk dat deze jongeren in beeld zijn bij de betrokken partijen, zodat zij goede afspraken met elkaar kunnen maken. Zo kan de overstap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt beter gaan.  

Deel uw feedback

Het dashboard is ontwikkeld door DUO, CBS en OCW samen met een klankbordgroep van scholen, gemeenten en landelijke partners. DUO blijft verder aan het dashboard werken. Hebt u feedback of ideeën voor het dashboard? Mail deze naar informatieproducten@duo.nl. 

U vindt het nieuwe dashboard bij Voortijdig schoolverlaten en Jongeren in een kwetsbare positie.