Naar Bekostiging

Bekostigde inschrijvingen tot 2023

Het aantal bekostigde inschrijvingen per instellingscode in het primair onderwijs. 

Welke gegevens
 • Instellingscode
 • Het soort primair onderwijs
 • Nummer van gemeente van de schoolvestiging 
 • Naam gemeente van de schoolvestiging 
 • Provincie van de schoolvesting
 • Totaal aantal leerlingen per instelling
Bestand Peildatum Publicatiedatum
bekostigde inschrijvingen (csv 622kb) 1 februari 2022 3 augustus 2022
 • Update
  Voorlopig geen update
 • Bronnen
  • Leerlinggegevens: 1-cijferbestanden WPO (Wet op het Primair Onderwijs) en WEC (Wet op de Expertisecentra) en komen uit ROD (Basisregister Onderwijsnummer, peildatum 1-2)
  • Instellinggegevens: RIO (Basisregister Instellingen, peildatum 1-2)
Toelichting
Selectie 
 • Het gaat om leerlingen met een bekostigde inschrijving in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op peildatum 1 februari van het peiljaar. 
 • De prikdatum van deze gegevens is 19 april 2022. Op deze datum hebben we de gegevens van peildatum 1 februari vastgesteld.
 • In dit overzicht zijn geen bezwaren verwerkt.
 • Door de AVG hebben wij alle schoolvestigingen, waarvan het totale aantal leerlingen in het 1-cijferbestand kleiner dan of gelijk is aan 10 verwijderd. Omdat we maar één kenmerk van leerlingen per bestand laten zien is een leerling moeilijker te traceren en kunnen er kleine aantallen worden weergegeven zonder dat deze tot een persoon herleidbaar zijn. Bij schoolvestigingen met heel weinig leerlingen is dit niet het geval, vandaar dat wij deze schoolvestigingen verwijderen uit onze overzichten.
 
Kwaliteit van de gegevens
 • De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS, Onderwijsinspectie en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.
 • De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 februari van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 april van dit peiljaar zijn opgenomen in ROD en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 april vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of  tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht of betalend samenwerkingsverband.