Aanbod brugklassen

Aanbod brugklassen vo

Het is van belang is dat alle leerlingen in Nederland het voortgezet onderwijs kunnen beginnen in een brugklas waarbij zij het meest gebaat zijn. Voor de ene leerling is dat een categorale brugklas, voor de andere leerling is dat een brede brugklas. 

Door de Coronacrisis is de eindtoets in het primair onderwijs in 2020 niet afgenomen. Brede brugklassen zijn daarom juist nu een goed instrument om te vroege selectie van leerlingen te voorkomen. OCW streeft ernaar dat het voor elke leerling in Nederland mogelijk is ‘op fietsafstand’ (ca 7 km hemelsbreed) in een brede brugklas in te stromen.

Het dashboard stimuleert en ondersteunt het regionale overleg over het aanbod van verschillende soorten brugklassen. In een brief licht de minister dat toe.

Aanbod brugklassenAanbod brugklassen

Toelichting dashboard 'Aanbod brugklassen (pdf 157kb) 

Het aanbod van brugklassen per vestiging en de ontwikkeling van het aanbod in de afgelopen jaren vindt u onder Databestanden vo.